Het Helvoirts Kamerkoor heeft een koorlid met een diamanten jubileum.

Piet Kastelijn (geboren Helvoirtenaar) werd op 20 januari 1963 als jongeman lid van wat toen nog het Helvoirts Gemengd Koor heette, en zich sinds een aantal jaren het Helvoirts Kamerkoor noemt. Een snelle rekenaar komt al snel tot de slotsom dat Piet dus al 60 jaar lid is van dit koor!

Piet zette (en zet) zich sinds jaar en dag in voor het financiële reilen en zeilen van het koor, beheert nauwgezet het archief van het repertoire en mag met recht een zeer trouwe bezoeker van de wekelijkse repetities genoemd worden.

Hij heeft als tenor en als bas in de loop der jaren vele dirigenten voorbij zien komen: de laatste dirigent is Norbert Bartelsman, die ook al sinds augustus 1995 met veel enthousiasme en deskundigheid het koor leidt.