Zaterdag 10 december 20.00 uur: Kerstconcert met het Koninklijk ’s Hertogenbosch Mannenkoor: klik hier

Het Helvoirts Kamerkoor zal tijdens dit concert de volgende werken ten gehore brengen:
Dixit Maria                                     Hans Leo Hasßler                             c.  1564-1612
Das benedicite vor dem Essen         Heinrich Schütz                                     1585-1672
The truth from above                       Trad./ arr. R. Vaughan Williams             1872-1958
There is no rose                              Anon. / arr. John Stevens
A virgin most pure                           Trad. / arr. Charles wood                       1866-1926
Gabriel’s message                          Carol / arr. David Willcocks                    1919-

PAUZE

Wachet auf!                                    Arr. J. S. Bach                                        1685-1750
O salich heylich Bethlehem              G. Messaus                                             1589-1640
I wonder as I wander                      Trad. Carol / arr. by J. Rutter                  1945-
Zwei Liebchen                                J. G. von Rheinberger                              1839-1901
The dark eyed sailor                       Arr. Ralph Vaughan Williams                   1872-1958
Il est bel et bon                               Passereau, um 1540                                1509-1547

 

 

Zondag 11 december 20.00 uur: Kerstconcert in Haaren

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS

zondag 11 december 2005         20.00 uur
Lambertuskerk, Haaren

Inleiding:

Tijdens zo’n Festival of Lessons and Carols wordt het verhaal van de geboorte van Jezus verteld in negen lezingen afgewisseld met bekende kerstliederen.
Velen menen dat het Festival of Lessons and Carols een specifiek Engelse en daarmee op oude tradities teruggaande vorm van kerkdienst is vóór de dagen van Kerstmis. Dit is echter maar ten dele juist.

De dienst van negen lezingen, afgewisseld door bekende liederen, werd aan het einde van de vorige eeuw geïntroduceerd door Edward White Beson (1829 – 1896), die voordat hij tot het bisschopsambt geroepen werd meewerkte aan de totstandkoming van verschillende gezangboeken en die zelf liedteksten schreef. In 1918 werd zijn ontwerp van een Festival of Lessons and Carols aangepast voor gebruik in de Kapel van King’s College te Cambridge door de toenmalige deken daarvan. Sedertdien zijn deze diensten zeer bekend en geliefd geworden, zodat in Engeland en daarbuiten talrijke varianten op dit thema zijn ontstaan.

Ofschoon het Festival of Lessons and Carols dus een creatie van de negentiende en twintigste eeuw is, kan de structuur ervan herleid worden tot een oude traditie. Dat bewijst het feit, dat er sprake is van een afwisseling van negen lezingen en gezangen. Dat negental gaat terug tot de Metten (het nachtelijk gebed) van het kloosterlijke en het kathedrale koorofficie. Op feestdagen bestonden de Metten uit drie zogenaamde nocturnen van elk drie psalmen en drie schriftlezingen afgewisseld met responsories. Deze konden eigenlijk alleen door een geoefende schola cantorum worden uitgevoerd, zodat men ze, wanneer men een lezingendienst zoals deze dichter bij het volk wilde brengen, moest vervangen door eenvoudige liederen. Daarvoor leende het genre van de Carols zich bij uitstek. De oudste ervan zijn ontstaan in de vijftiende eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is verbonden met Kerstmis, zodat het de naam draagt van Christmas Carols. Talloze malen heeft men lezingen en liederen geselecteerd en gegroepeerd, want er bestaan geen bindende voorschriften of strikte tradities voor deze dienst.

PROGRAMMA 11 december 2005

      Bij binnenkomst:  
Rorate Caeli
Once in royal Davids city  H. J. Gauntlett
      Welkomstwoord
The truth from above Trad. carol / arr. R.Vaughan Williams (1872–1958)
A virgin most pure Trad. carol / arr. Charles Wood (1866-19
      1e lezing: Genesis 3:8-15,17-19
Adam lay ybounden Words an. 15e eeuw; muz. Boris Ord  26)
      2e lezing: Genesis 22: 15-18
Wachet auf! Ph. Nicolai / arr. J. S. Bach (1685 – 1750)
      3e lezing: Jesaja  9: 2,6-7
God rest you merry, gentlemen. Trad. carol; arr. David Willcocks (1919- )
      4e lezing: Jesaja 11: 1-4, 6-9
There is no rose Anon. / arr. John Stevens
Vom Himmel hoch M. Luther / arr. J. S. Bach (1685 – 1750)
      5e lezing: Lukas 1: 26-35, 38
Gabriels message Trad. carol / arr. David Willcocks
Dixit Maria Hans Leo Hassler (ca. 1564 – 1612)
Resonet in laudibus Guilielmus Messaus (1629)
      6e lezing: Lukas 2:1, 3-7
O salich heylich Bethlehem Guilielmus Messaus
I saw a maiden Old Basque Noël (15e eeuw)
      7e lezing: Lukas 2: 8-16
Away in a manger W. Kirkpatrick / arr. David Willcocks
While shepherds watched Este’s Psalter / arr. David Willcocks
      8e lezing: Matteüs 2: 1-11
I saw three ships Trad. carol; arr. David Willcocks
I wonder as I wander Trad. carol / arr. John Rutter (1945- )
      9e lezing : Johannes 1: 1-14
Hark the Herald Angels sing F. Mendelssohn / arr. David Willcocks

Zaterdag 18 juni 2005: 16.30 uur: Concert in  in de Grote Kerk van Veere
bij de opening van een expositie.

Programma:

Un gai berger Thomas Crecquillon (ca 1500-1557)
Super flumina Giovanni P. da Palestrina (1525-1594)
Des Abends Johannes Brahms (1833-1897
Zwei Liebchen Joseph Gabriel von Rheinberger (1839-1901)
The dark eyed sailor Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Wandrers Nachtlied Alphond Diepenbrock (1862-1921)
Come live with me William Sterndale Bennet (1816-1875)

 

Zondag 19 juni 2005 (Vaderdag): 12.15 uur
Noten op de Noen.
Oude Kerk Helvoirt

Programma:

Why should I grief Francis Pilkington (ca 1570-1638)
Das Benedicte vor dem Essen Heinrich Schütz (1585-1672)
Nicolette Maurice Ravel (1875-1937)

Intermezzo:
Uit: Les folies Francaises:
– La Virginité
– La Coquéterie
– Les Vieux galans et les Trésorieres Suranées
– La Frénésie, ou le Désespoir
Francois Couperin (1668-1733)
Zwei Liebchen Joseph Gabriel von Rheinberger (1839-1901)
The dark eyed sailor Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Des Abends Johannes Brahms (1833-1897
Wandrers Nachtlied Alphond Diepenbrock (1862-1921)
Come live with me William Sterndale Bennet (1816-1875)

Intermezzo:
Le Rossignol-en-amour Francois Couperin (1668-1733)
Un gai berger Thomas Crecquillon (ca 1500-1557)
Super flumina Giovanni P. da Palestrina (1525-1594)
Il est bel et bon Pierre Passerau (1509-1547)