Zondag 15 juni 2003

12.15 uur: Noten op de Noen  N.H  kerk te Helvoirt.
Uitgevoerd werden werken van onder Schütz, de Monte, Tallis, Palestrina, Elgar, Distler en vele anderen.

Factus est repente                                    Aichinger (1564-1628)
Verleih uns Frieden genädlich                   H. Schütz (1585-1674)
Beati qui habitant                                      Phillippe de Monte (1521-1603)
Lord, give Thy Holy Spirit                        Thomas Tallis (1505-1585)
Sicut cervus                                             Giovanni P. da Palestrina (1525-1594)

intermezzo Peter van Aerts gitaar (zie onder)
Pavane                                                     Luis Milan
Prelude                                                     J. S. Bach

Gebet                                                       Max Bruch (1838-1920)
Schilflied                                                   Fanny Hensel (1805-1847)
Weary wind                                              Edward Elgar (1857-1934)
Traurige Krönung                                      Hugo Distler(1908-1942)
Wie bist du doch schön                             Edvard Grieg (1843-1907)

intermezzo
Aria, Notturno en Tanz                              Alfred Uhl

Mentre la donna mia                                  Cornelis Schuyt (1757-1616)
Jungfau, dein schön Gestalt                        Hans Leo Hassler (1564-1612)
All Lust und Freud                                     Hans Leo Hassler (1564-1612)
Wherefore sit I complaining                        Peter Philips (1561-1628)
Der Floh                                                    Erasmus Widmann (1572-1634)

Peter van Aerts (1958) studeerde klassiek gitaar bij Hein Sanderink en koordirectie bij Cees Rotteveel, beide studies aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.
Tijdens en na zijn studie vormde hij samen met Martien Tielemans een gitaarduo waarmee hij concerten gaf in Nederland, België en Frankrijk.
In Oisterwijk heeft Peter zijn eigen lespraktijk, Gitaarstudio Peter van Aerts en dirigeert hij verschillende koren waaronder het Oisterwijks Kamerkoor en Tilburgs Universiteitskoor Contrast.
In Hevoirt is hij coach van zang- en gitaarvereniging Da Capo.

 

Zondag 7 december 2003   20.00 uur    Oude Kerk Helvoirt:
Kerstconcert: A Festival of Lessons and Carols.

Tijdens zo’n Festival wordt het verhaal van de geboorte van Jezus verteld in negen lezingen afgewisseld met bekende kerstliederen.
Velen menen dat het Festival of Lessons and Carols een specifiek Engelse en daarmee op oude tradities teruggaande vorm van kerkdienst is vóór de dagen van Kerstmis. Dit is echter maar ten dele juist.

De dienst van negen lezingen, afgewisseld door bekende liederen, werd aan het einde van de vorige eeuw geïntroduceerd door Edward White Beson (1829 – 1896), die voordat hij tot het bisschopsambt geroepen werd meewerkte aan de totstandkoming van verschillende gezangboeken en die zelf liedteksten schreef. In 1918 werd zijn ontwerp van een Festival of Lessons and Carols aangepast voor gebruik in de Kapel van King’s College te Cambridge door de toenmalige deken daarvan. Sedertdien zijn deze diensten zeer bekend en geliefd geworden, zodat in Engeland en daarbuiten talrijke varianten op dit thema zijn ontstaan.

Ofschoon het Festival of Lessons and Carols dus een creatie van de negentiende en twintigste eeuw is, kan de structuur ervan herleid worden tot een oude traditie. Dat bewijst het feit, dat er sprake is van een afwisseling van negen lezingen en gezangen. Dat negental gaat terug tot de Metten (het nachtelijk gebed) van het kloosterlijke en het kathedrale koorofficie. Op feestdagen bestonden de Metten uit drie zogenaamde nocturnen van elk drie psalmen en drie schriftlezingen afgewisseld met responsories. Deze konden eigenlijk alleen door een geoefende schola cantorum worden uitgevoerd, zodat men ze, wanneer men een lezingendienst zoals deze dichter bij het volk wilde brengen, moest vervangen door eenvoudige liederen. Daarvoor leende het genre van de Carols zich bij uitstek. De oudste ervan zijn ontstaan in de vijftiende eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is verbonden met Kerstmis, zodat het de naam draagt van Christmas Carols. Talloze malen heeft men lezingen en liederen geselecteerd en gegroepeerd, want er bestaan geen bindende voorschriften of strikte tradities voor deze dienst.

PROGRAMMA

Bij binnenkomst:
Once in royal Davids city                   H. J. Gauntlett          (1805 – 1876)

Welkomstwoord

The truth from above                         Trad. Carol; arr. R. Vaughan Williams (1872 – 1958)
O Magnum mysterium                       Tomas Luis de Victoria (ca. 1548 – 1611)

1e lezing:  Genesis 3:8-15,17-19
Adam lay ybounden                          Words anon. 15e eeuw; Boris Ord (1897 – 1961)

2e lezing: uit Genesis 22: 15-18

Wachet auf!                                      J. S. Bach (1685 – 1750)

3e lezing:  Jesaja 9: 2,6-7

God rest you merry, gentlemen          Trad. Carol; arr. David Willcocks (1919)

4e lezing:  Jesaja 11: 1-4, 6-9

There is no rose                                Anon. ca 1420
Vom Himmel hoch                            Martin Luther; arr. J. S. Bach (1685 – 1750)

5e lezing:  Lukas 1: 26-35, 38

Gabriels message                               Arr. bij David Willcocks
Dixit Maria                                        Hans Leo Hassler (ca. 1564 – 1612)
Resonet in laudibus                            Guilielmus Messaus (1585 – 1640)

6e lezing:  Lukas 2:1, 3-7

O salich heylich Bethlehem                 Guilielmus Messaus (1585 – 1640)
I saw a maiden                                   Old Basque Noël (15e eeuw)

7e lezing:  Lukas 2: 8-16

Away in a manger                              W.J. Kirkpatrick (1838 – 1921)/ David Willcocks (1919)
While shepherds watched                   Words: Naham Tate (1652 – 1715)

8e lezing:  Matteüs 2: 1-11

I saw three ships                               Trad. Carol; arr. David Willcocks (1919)
O Magnum mysterium                       Francis Poulenc (1899 – 1963)

9e lezing:  Johannes 1: 1-14

Hark the Herald Angels sing              Ch. Wesley / F. Mendelssohn (1809 – 1847)

Zondag 21 december 2003  16.00 uur

Kerstconcert i.s.m. Harmonie Kunst Adelt in H. Nicolaaskerk,
met alle Helvoirtse koren