–  KERSTCONCERT HELVOIRTS KAMERKOOR  – 

woensdag 20 december 2023 om 20:15 uur
in de kapel van
Bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15, 5268 CG  Helvoirt.

Een kerstprogramma samenstellen dat de warmte van Kerstmis ademt, maar daarbij niet de bekende paden bewandelt. Dat was het uitgangspunt voor ons kerstprogramma voor 2023.

Een programma dat in de muziek momenten biedt van rust en bezinning met melodische lijnen, afgewisseld met vrolijke en sprankelende kerstliederen, die direct ons kerstgevoel aanspreken.
Wij nemen u mee in de wereld van de Renaissance met liederen die de aankondiging van de geboorte van Jezus bezingen tot aan de geboorte en de aanbidding door de herders. En we hebben een selectie gemaakt van Christmas Carols, die bij velen van ons bekend in de oren zullen klinken.

Als intermezzo op orgel wordt gespeeld een variatie op Es ist ein Ros’entsprungen van Johannes Brahms door Norbert Bartelsman, die ook de leiding heeft over het koor.

Een compleet overzicht van het programma is te vinden op onze website onder Agenda: Concerten in 2023.
Op het concert is een programmaboekje met teksten beschikbaar. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee.

Reserveren is niet nodig.  De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.
U bent van harte welkom.

INFORMATIE over het concert of koor: www.helvoirtskamerkoor.nl | telefoon: 0411-641721

►  woensdag 20 december om 20.15 uur

►  kapel van Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, Helvoirt.

►  vrijwillige bijdrage

Vorig concert in 2023:

–  CONCERT HELVOIRTS KAMERKOOR  – 

Op maandag 5 juni 2023 om 20:00 uur
in de kapel van
Bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15, 5268 CG  Helvoirt.

Het is al weer enige tijd geleden dat het Helvoirts Kamerkoor een concert heeft kunnen geven. Maar het koor heeft niet stil gezeten en heeft een geheel nieuw repertoire opgebouwd.

Inmiddels is het koor door gebrek aan sopranen 3-stemmig gaan zingen.
Gelukkig is daarvoor genoeg muziek voor handen met name uit de Renaissance.
Het koor zingt graag muziek uit deze periode uit de muziekgeschiedenis waarin naast religieuze ook veel wereldse muziek werd geschreven.

Voor dit concert is een zeer gevarieerd programma samengesteld met stukken van Locke, Tomkins, Morley, Hollanders, Wilbye, Sweelinck, Mundy en Passerau.  
Programma: klik hier.

Als onderbreking van de koormuziek speelt dirigent Norbert Bartelsman een orgelstuk van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Zijn compositie ‘Mein junges Leben hat ein End’ bestaat uit een aantal variaties met elk een eigen karakteristiek. Het thema is gebaseerd op een volkslied uit die tijd.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij dit concert kunnen geven in de kapel van bezinningscentrum Emmaus. Eerder was het koor te gast in deze sfeervolle kapel met zijn fijne akoestiek.

Reserveren is niet nodig.
De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs.

 

Informatie over het Helvoirts Kamerkoor.

Het Helvoirts Kamerkoor
heeft gekozen voor een specifieke richting in de koormuziek namelijk de kamermuziek.
Muziek uit de 15e tot en met de 17e eeuw geniet de voorkeur
maar ook kamermuziek uit het begin van de twintigste eeuw wordt graag uitgevoerd.

Het koor zingt grotendeels a capella.
Wat de leden het meest aanspreekt in dit koor is de serieuze aanpak tijdens de repetitie,
hetgeen echter niet ten koste gaat van de gezelligheid.

Wij hopen u vaak op een van onze concerten te mogen begroeten.

Repertoire
Muzikaal leider is Norbert Bartelsman.
Onder zijn bezielende leiding is een repertoire opgebouwd dat bestaat uit kamermuziek uit
de Renaissance, Barok, de Romantiek en muziek uit het begin van deze eeuw.
Polyfone stukken van componisten als Palestrina, Orlandus Lassus, Victoria, Byrd,
vormden de ruggengraat van het repertoire,
maar uitstapjes naar latere perioden werden niet geschuwd ( Bach, Bruckner).
Tevens voerden wij dubbelkorige werken uit van Gabrieli, Monteverdi, Allegri en Schütz.

Recent heeft het koor een volledig nieuw repertoire opgebouwd:
zie de rubriek Recent repertoire!

Stemvorming heeft een zeer positieve invloed heeft op het koorresultaat en met name op de zuiverheid.
De dirigent schenkt hier ruime aandacht aan  tijdens de repetitie.
Om bij het instuderen van de ‘noten’ niet al te veel tijd te verliezen tijdens de repetitie,
wordt verwacht dat men zich thuis in eigen tempo voorbereidt met behulp van midi-files op de pc of middels de mp3-speler.

Repetities
De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur,
in HelvoirtHuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt  (behalve tijdens de zomervakantie).
Voor een bezoek aan een repetitie of andere informatie over het Helvoirts Kamerkoor kunt u terecht bij Tonny van Kreij.

Informatie
over het koor is verkrijgbaar bij:

Voorzitter: Tonny van Kreij
A. van Duinkerkenstraat 3, 5268 CK Helvoirt
tel: 0411-641721
e-mail: vankreij@hotmail.com

Rekeningnummer van het Helvoirts Kamerkoor: NL 49 RABO 0121 112 209 t.n.v. Helvoirts Kamerkoor