Informatie over het Helvoirts Kamerkoor.

 

 

Het Helvoirts Kamerkoor
heeft gekozen voor een specifieke richting in de koormuziek namelijk de kamermuziek.
Muziek uit de 15e tot en met de 17e eeuw geniet de voorkeur.
Daarbij kun je denken aan componisten als Des Prez, Di Lasso, Schütz, Bach en Tallis,
maar ook kamermuziek uit het begin van de twintigste eeuw wordt graag uitgevoerd.

Het koor bestaat uit 17 leden en zingt a capella.
Wat de leden het meest aanspreekt in dit koor is de serieuze aanpak tijdens de repetitie,
hetgeen echter niet ten koste gaat van de gezelligheid.

Op de agenda staan twee à drie concerten per jaar, waarvan het concert in de serie Noten op de Noen
een tweejaarlijks terugkerend gebeuren is.(zie www.notenopdenoen.nl)
Wij hopen u vaak op onze concerten te mogen begroeten.

Repertoire
Muzikaal leider is Norbert Bartelsman.
Onder zijn bezielende leiding is een repertoire opgebouwd dat bestaat uit kamermuziek uit
de Renaissance, Barok, de Romantiek en muziek uit het begin van deze eeuw.
Polyfone stukken van componisten als Palestrina, Orlandus Lassus, Victoria, Byrd,
vormen de ruggengraat van het repertoire,
maar uitstapjes naar latere perioden worden niet geschuwd ( Bach, Bruckner).
Tevens voerden wij dubbelkorige werken uit van Gabrieli, Monteverdi, Allegri en Schütz.

Stemvorming heeft een zeer positieve invloed heeft op het koorresultaat en met name op de zuiverheid.
De dirigent schenkt hier ruime aandacht aan  tijdens de repetitie.
Om bij het instuderen van de ‘noten’ niet al te veel tijd te verliezen tijdens de repetitie,
wordt verwacht dat men zich thuis in eigen tempo voorbereidt met behulp van midi-files op de pc of middels de mp3-speler.

Repetities
De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur,
in HelvoirtHuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt  (behalve tijdens de zomervakantie).
Voor een bezoek aan een repetitie of andere informatie over het Helvoirts Kamerkoor kunt u terecht bij Tonny van Kreij.

Informatie
over het koor is verkrijgbaar bij:

Voorzitter: Tonny van Kreij
A. van Duinkerkenstraat 3, 5268 CK Helvoirt
tel: 0411-641721
e-mail: vankreij@hotmail.com

Secretariaat: Mariet Bogaerts, telefoon 0411-642003.

Rekeningnummer van het Helvoirts Kamerkoor: NL 49 RABO 0121 112 209 t.n.v. Helvoirts Kamerkoor